Laos

(Main Gallery Page)Food choices, Laos - Colin Day (139kb) Reclining Buddha, Luang Prabang, Laos  - Colin Day (144kb) Temple across Mekong from Luang Prabang, Laos  - Colin Day (115kb)